Cena / Price

*scroll down for English version)

Cena podstawowa obejmuje:
- 2 noclegi w pałacowym hotelu, pokoje w łazienkami, darmowym wif-fi
- wyżywienie:   w piątek zaczynamy obiado-kolacją
 sobota: śniadanie serwowane w formie bufetu, lunch serwowany + kolacja serwowana
 niedziela: śniadanie serwowane w formie bufetu, lunch serwowany 
Stół z przekąskami, napojami.
-  4 warsztaty z doświadczonymi międzynarodowymi instruktorkami
-  pokazy produktów, wspólne skrapowanie, twórcze zabawy
-  paczuszki powitalne z produktami, konkursy z nagrodami
-  tłumacz (angielski/polski - w razie potrzeby)

Cena podstawowa: 1250 zł*
(dla uczestników poprzednich edycji zniżka -50 zł)
* dopłata do pokoju jednoosobowego 50 zł.

**Dla zainteresowanych zorganizujemy transfer z Wrocławia za dodatkową opłatą:
wysokość opłaty zależy od ilości osób i będzie podana do dnia 20.05.2018 zainteresowanym osobom. Postaramy się, by koszt transferu był jak najniższy, jednak priorytetem jest dla nas Wasze bezpieczeństwo i komfort.

Oferujemy dogodne warunki płatności:
250 zł - opłata za rezerwację miejsca (bezzwrotna w przypadku rezygnacji uczestnika, płatna do 14 dni od daty maila potwierdzającego rezerwację miejsca). W przypadku braku wpłaty w terminie, rezerwacja przepada.
Pozostałą kwotę można uiścić jednorazowo najpóźniej do dnia 15 maja 2018 lub w 3 ratach:
400 zł. do dnia 15 marca 2018
300 zł. do dnia 15 kwietnia 2018
300 zł. do dnia 15 maja 2018.
Terminy nieprzekraczalne.

Zapisy do 15.03.2018r. (lub do wyczerpania ilości miejsc)
na mail: 13arts@wp.pl
(proszę określić przewidywany rodzaj transportu i chęć skorzystania z naszego transferu z Wrocławia) 

Ilość miejsc ograniczona!

Uwaga!
Zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku nie zebrania minimalnej ilości osób lub z przyczyn od nas niezależnych, W przypadku odwołania imprezy przez organizatora, cala wpłacona kwota (łącznie z opłatą rezerwacyjną)  zostanie zwrócona uczestnikowi.
W przypadku rezygnacji przez uczestnika po wpłacie opłaty rezerwacyjnej i/lub zaliczki, opłaty mogą zostać zwrócone tylko w przypadku znalezienia innego uczestnika na swoje miejsce i nowy uczestnik wniesie niezbędne opłaty.

____________________________________

The basic price includes:
- 2 nights’ accommodation in comfortable hotel in palace, rooms with bathrooms, free wi-fi
- meals:
   starting Friday's dinner
   Saturday: breakfast (buffet meal), lunch, supper
   Sunday:  breakfast (buffet meal),  lunch,
   Free snacks and drinks.
- 4 classes with well known and experienced world class designers
- artistic activities, contests, welcome gift bags
- outdoor creative activities (depends on the weather)
- translator (English/Polish)

The basic price: 300 EUR*
(for our returning guests we offer a discount – 12 EUR)
*in case of big change of currency rate the price will be recalculated
** additional fee for single room 13 EUR.
*** Transfer from Wrocław (additional fee) 
The transfer fee depends on quantity of people and will be announced to all who wants to use transfer till the 20th of May. We will do our best to make this fee as low as possible, but our priority is to keep you safe and comfortable.

We offer good terms of payment:
EUR 65,00 - entry fee (non-returnable in case the contestant's resignation, payment up to 14 days after registration)

The rest you must pay as one payment till 15th of April, 2017 or in three instalments:
   - first instalment till 15th of March 2018 - EUR 95
   - second instalment till  April  the 15th, 2018 - EUR 75,-
   - third instalment till May, the 15th, 2018-  EUR 75,-

*please add 3% if you pay via Paypal, no fees if you Pay via bank transfer)

REGISTRATION IS OPEN till March, 15th, 2018r. 
(or earlier - till all places are filled)
13arts@wp.pl
(Please indicate intended type of transport and if you wish to use our transfer from Wroclaw)

Number of contestants limited!

Note!
We reserve the right to cancel the event if minimal quantity of participants are not reached or in any circumstances beyond our control  take place. In case of annulment by the organizers all the money is refundable for contestant (including the entry fee).

In case the contestant's annulment after paying entry fee, or any other instalments, we will nor reimburse the costs (unless the contestant will find another person for his/her place and this person will pay the costs).

1 komentarz: